Termeni și Condiții

Termeni și Condiții generale de transport

Art.1. Aplicarea acestor condiții

Condițiile de transport se aplică transportului de pasageri cu autocarul în rețeaua Ceztrans. Mijloacele de transport sunt destinate transportului de pasageri.

Art 1.1 Pasagerii se obligă să respecte Condițiile Generale de Transport și prevederile în vigoare ale Legii Transporturilor din România și a celorlalte state prin care pasagerul călătorește.

Art 1.2 Transportatorul și agențiile partenere nu-și asumă nicio responsabilitate în cazul în care un pasager nu respectă prevederile mai sus menionate.

Art 1.3 Prin achiziția sau rezervarea biletului, pasagerii sunt de acord cu cele menționate mai jos.

Art 1.4 Ne rezervăm dreptul de a trimite notificări legate de călătorie/mesaje promoționale și alte informații clienților Ceztrans. Continuarea și finalizarea procesului de rezervare/achiziționare biletelor prin orice metodă, reprezintă acordul dvs.

Art. 1.5 Compania CEZTRANS COMPANY SRL își rezervă dreptul de a-și selecta clientela.

Art.2. Dreptul la transport

Art 2.1 Dreptul la transport apare atunci când a fost încheiat un contract de transport.

Art 2.2 Prevederile legale referitoare la contractele de transport definesc cazurile în care transportatorul este eliberat de orice răspundere.

Art 2.3 Biletele de călătorie returnate reprezintă acele bilete pentru care se returnează clientului contravaloarea în condițiile din „Politica de retur”, în cazul în care clientul renunță la călătorie parțial sau integral.

Art 2.4 Data plecării este considerată a fi data la care se începe călătoria din Romania și care este înscrisă pe biletul de călătorie.

Art 2.5 Confirmarea rezervării (a se vedea art. 3.1) dă dreptul pasagerului să se deplaseze de la locul de plecare și destinație care sunt indicate pe bilet. Conform prevederilor legale nu este permisă o urcare la o staţie ulterioară sau o coborâre la o staţie anterioară celor menţionate pe bilet.

Art 2.6 În cazul rezervării biletelor la bordul vehiculelor, obligaţia de a efectua transportul pasagerului apare doar dacă există suficiente locuri libere pentru întreaga distanță de parcurs.

Art. 2.1 Clauză specială:

Acuratețea datelor furnizate pentru biletele achiziționate online:

– Clientul este obligat să introducă pe site, în momentul achizitionării biletelor de călătorie, informațiile corecte – cele mai importante fiind: numărul de telefon, adresa de email, nume și prenume, data și ora călătoriei.
Datele introduse în mod eronat pot duce la pierderea călătoriei, pierderea informațiilor noi, cum ar fi o modificare de program a cursei sau de tarif etc.
Ceztrans nu se face vinovată de datele eronat introduse în cazul emiterii de bilete de călătorie.

– Clientul trebuie să introducă obligatoriu și prefixul țării de unde își are proveniența numărul de telefon.

În cazul în care se sesizează o eroare a datelor introduse, călătorul este rugat să sune la 0755 926 113 sau să trimită un email la contact@backup.ceztrans.ro.
Ulterior, datele vor fi modificate conform cerințelor clientului.

– Clientul este obligat să introducă pe site numărul de telefon al persoanei ce vă săvârși călătoria și să fie valid. Ceztrans nu se face vinovată în cazul în care a fost introdus numărul de telefon al altei persoane sau a fost introdus în mod eronat.

Acuratețea datelor furnizate pentru biletele achiziționate în agențiile de turism sau pentru rezervările telefonice:

– Clientul este obligat să furnizeze agentului de turism informațiile de călătorie corecte – cele mai importante fiind: numărul de telefon, adresa de email, nume și prenume, data și ora călătoriei. Datele introduse în mod eronat pot duce la pierderea călătoriei, pierderea informațiilor noi, cum ar fi o modificare de program a cursei sau de tarif etc.

Ceztrans nu se face vinovată de datele eronat introduse în cazul emiterii de bilete de călătorie.

– Clientul este obligat să comunice numărul de telefon împreună cu prefixul țării de unde își are proveniența.

– Clientul are obligația de a verifica împreună cu agentul de turism, în momentul achiziționării/rezervării biletului de călătorie, datele introduse: număr de telefon, nume, prenume, data și ora călătoriei, adresa de email.

– Clientul este obligat să comunice agentului de turism numărul de telefon al persoanei ce vă săvârși călătoria și să fie valid. Ceztrans nu se face vinovată în cazul în care a fost comunicat numărul de telefon al altei persoane sau a fost comunicat eronat.

Art. 3.   Bilete de călătorie / Tarife de transport / Valabilitate / Rezervări

Art 3.1 Pentru transport trebuie plătite tarifele de transport stabilite. În acest scop, se vor emite bilete de călătorie prin intermediul platformei Ceztrans. Ca si confirmare a rezervarii sunt acceptate prezentarile sub formă tipărită sau în format electronic (în format PDF) a biletului de călătorie ori prezentarea cu numele și prenumele, împreună cu un act valid de identitate cu fotografie al pasagerului. Per persoană, respectiv călătorie se va elibera un singur bilet. Cursele cu transbordare sunt considerate o singură călătorie. La rezervare se vor indica numele și prenumele pasagerului și numarul de telefon. Verificarea dreptului de călătorie se face prin compararea numelui pasagerului cu listele de rezervare, care va fi arătat șoferului sau personalului din stație pe baza rezervării.

Art 3.2 Pasagerul trebuie să facă o rezervare înainte de începerea călătoriei. Accesul în compartimentul pentru pasageri din masina este permis numai cu o confirmare validă de rezervare.

Art 3.2.1 Călătoriile pot fi rezervate prin portalurile web, prin telefon, în agențiile de bilete proprii sau ale partenerilor ori la bordul vehiculelor. O rezervare la bordul vehiculelor este posibilă doar dacă există locuri libere suficiente pentru întreaga distanță de parcurs. De aceea, se recomandă achiziția în avans (on-line sau agenții).

Art 3.2.2 O confirmare de rezervare (datele menţionate în comandă) este stocată, aceasta poate fi accesată pe portalurile web și poate fi, de asemenea, trimisă prin e-mail la solicitarea pasagerului.

Art. 3.2.3 Asigurarea locului în autocar este garantată în momentul achiziționării biletului de călătorie.

Art 3.2.3 În momentul cumpărării biletului nu se pot rezerva și locuri preferențiale. Acestea sunt aleatoriu ocupate. Pasagerii cu copii și persoanele cu mobilitate redusă au prioritate la alegerea locurilor.

Art 3.3 Biletul de călătorie este nominal, nu poate fi transmis altei persoane și trebuie să fie prezentat la cererea personalului firmei sau a autorităților abilitate să facă controale.

Art 3.4 Valabilitatea biletului începe de la ora și ziua plecării înscrisă pe acesta și se termină la ora și data sosirii specificată pe bilet.

Art 3.5 Renunțarea la călătorie și returnarea biletului nu poate fi făcută decât de către agenția care a emis biletul, cu respectarea regulamentului aplicabil în astfel de cazuri. Vezi  „Politica de retur”.

Art 3.6 Orice modificare a orei sau datei de călătorie trebuie anunțată și operată pe bilet la o agenție parteneră Ceztrans, plătindu-se taxele aferente, conform „Politicei de retur”.

Art 3.7 Cumpărarea de bilete cu tarife promoționale și cu dată fixă de întoarcere nu se pot modifica.

Art 3.8 În cazul reprogramării datei călătoriei, aceasta se va face doar în limita locurilor disponibile pentru data solicitată si conform „Politica de retur”.

Art 3.9 Numai agențiile partenere și personalul Ceztrans autorizat sunt abilitați să facă modificări pe biletele de călătorie.

Art 3.10 Rezervarile cu returul OPEN se programează cu cel putin 48 de ore înainte.

Art. 3.11 Ceztrans NU are obligația de a suna călătorul pentru a-i valida călătoria nici pe tur, nici pe retur. Obligația de a ne contacta în cazul în care sunt intârzieri/anulări/modificări etc. revine întru totul călătorului.

     Art. 3. 11 Achiziționarea biletelor de călătorie pe Internet:

Art 3.11.1 Prezentarea produselor în magazinul online – pe Internet-  nu reprezintă o ofertă cu caracter obligatoriu din punct de vedere legal, ci un catalog online orientativ, cu invitația ca posibilul pasager să facă o ofertă. Prin apăsarea butonului “Platesc”, se emite o comandă fermă a produselor aflate în coșul de cumpărături. Per persoană, respectiv călătorie se va elibera un singur bilet. Cursele cu transbordare sunt considerate drept o singură călătorie. Confirmarea comenzii are loc imediat după trimiterea automată a confirmării pe e-mail. Contractul de transport intervine atunci când Ceztrans a acceptat comanda printr-o confirmare de primire. Această confirmare a acceptării poate fi făcută odată cu confirmarea automată pe e-mail sau separat, ulterior.

Art 3.11.2 Conform standardelor actuale ale tehnicii comunicarea de date prin internet nu este lipsită de erori și/sau nu se poate asigura o disponibilitate în orice moment. Nu este posibilă dezvoltarea și operarea de programe (software) și echipamente de prelucrare a datelor (hardware) complet lipsită de erori, precum și eliminarea tuturor incertitudinilor legate de mediul virtual. Prin urmare, Ceztrans nu își asumă nicio răspundere pentru disponibilitatea constantă și neîntreruptă a site-ului său și a sistemelor tehnice și nici nu le poate garanta. În special, datorită caracteristicilor tehnice ale Internetului, nu poate fi garantată disponibilitatea constantă a posibilității de rezervare pe internet.

Art 3.11.3 Trebuie subliniat faptul că, în legătură cu vânzarea la distanță, de exemplu a contractelor de transport încheiate prin intermediul internetului, prin care antreprenorul se angajează la încheierea contractului să furnizeze serviciul la o anumită dată sau într-o anumită perioadă de timp – spre deosebire de, să zicem, vânzările online cu expedierea de produse – nu se aplică dispozițiile legale privind dreptul de denunţare unilaterală a contractelor pentru acest tip de contracte încheiate la distanță. Cu toate acestea condițiile noastre referitoare la stornare rămân neafectate.

Art 3.11.4. Achizitionarea biletelor online se poate face cu minim 6 ore inaintea calatoriei.

3.12 Tarife de transport:

Art 3.12.1 Nu există un drept garantat conform căruia toate tipurile sau contingentele de prețuri pot fi rezervate în toate birourile de rezervare. În special, acțiunile promoționale pot fi disponibile parțial numai pe internet.

Art 3.12.2 Taxa de transport se referă doar la transportul de persoane; alte servicii precum rezervarea locurilor, bagaje suplimentare sau speciale, asigurare călătorie, vor fi facturate separat.

     Art 4.  Biletele de călătorie nevalabile

Art 4.1 Pasagerul este obligat, în cadrul controlului aleatoriu la solicitarea angajaților Ceztrans, să prezinte biletul de călătorie, sau pentru cei cu rezervari telefonice, un document de identitate cu fotografie valabil, în scopul verificării valabilității calatoriei.

Art 4.2 Pasagerul găsit fără rezervare în timpul controlului, este obligat să își dea datele de identificare corecte și, la cerere, să se legitimeze.

     Art 5. Tarife de călătorie majorate

Art 5.1 Un pasager este obligat să plătească un tarif de călătorie majorat în cazul în care este descoperit la bordul unei curse efectuate de un operator de transport și nu a rezervat un loc pentru călătoria respectivă nici în avans, nici la accesul în vehicul.

Art 5.2 Tariful de călătorie majorat este dublu față de prețul normal pentru distanța parcursă deja de pasager, dar minim 60 de lei, plus tariful de călătorie pentru distanța rămasă încă până la destinație. Dacă nu se poate stabili distanța parcursă deja de pasager, pentru stabilirea tarifului de călătorie majorat se va lua în calcul punctul de pornire al cursei.

Art 5.3 Tariful de călătorie majorat trebuie plătit imediat, însă cel târziu în termen de 2 săptămâni de la primirea somaţiei de plată în scris. După expirarea acestui termen, se va percepe o taxă de procesare de 5 EUR pentru fiecare somație de plată scrisă, cu excepția cazului în care se poate dovedi de către pasager că aceste costuri de prelucrare nu există sau că valoarea acestora este mai redusă. Ceztrans își rezervă dreptul de a lua măsuri de continuare a urmăririi penale și / sau civile.

      Art 6. Programul de călătorie

Art 6.1 Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale programului de călătorie aprobat și publicat, ale datelor, rutelor și tarifelor pentru motive întemeiate, în special pentru punerea în aplicare a deciziilor autorităților de reglementare.

Art 6.2 Schimbările de program care intră în vigoare după încheierea contractului și care nu au loc din vina transportatorului (de exemplu, efectele prelungite ale catastrofelor naturale sau șantiere de lucru de durată îndelungată) nu dau pasagerului dreptul să solicite despăgubiri în cazul în care orele de plecare, respectiv sosire, diferă. Acesta, în schimb, poate solicita o modificare a cursei respective (data/ora) conform datelor actualizate, gratuit. În acest scop, pasagerul se adresează fie serviciului telefonic pentru clienți:

număr de telefon mobil din România: 0040 755 926 113

fie prin e-mail la adresa contact@backup.ceztrans.ro. Pasagerul nu avea dreptul să fi început călătoria. Nici celelalte drepturi ale pasagerului nu sunt afectate

    Art 7. Începerea călătoriei

Art 7.1 Prezentarea la punctul de îmbarcare este obligatorie cu 20 minute înaintea plecării în cursa pentru care au bilet/rezervare facută. Orice întarziere atrage responsabilitatea unilaterala a pasagerului întarziat.

Art 7.2 În cazul în care pasagerul nu este prezent la momentul planificat al începerii călătoriei la locația de plecare programată, se pierde dreptul la călătorie, iar călătoria rezervată poate fi realocată altei persoane.

Art 7.3 În cazul în care pasagerul este informat prin SMS, prin e-mail sau în alt mod în scris în legătură cu o întârziere a cursei, dreptul de transport al pasagerului se anulează în caz de neprezentare al acestuia de abia după ora de plecare întârziată menționată în textul SMS-ului sau în e-mail.

Art 7.4 Verificarea dreptului de călătorie se face prin compararea numelui pasagerului cu listele de rezervare. În cazuri excepționale, pasagerul trebuie să se legitimeze, la solicitarea șoferului sau a personalul de serviciu prezentând rezervarea printată sau în format electronic (ca fișier PDF) și un act de identitate valabil cu poză (carte de identitate, pașaport și, eventual, viza).

      Art 8. Transbordarea în alte vehicule

Art 8.1 Serviciile de transport publicate sunt conexiuni directe sau in unele cazuri însă, poate fi necesară o transbordare în alte vehicule.

Art 8.2 În cazul în care este prevăzută o transbordare în alt vehicul, Ceztrans garantează continuarea transportului, până la destinația planificată. În cazul în care, în cazuri excepționale, un autobuz de legătură nu poate aștepta autobuzul de transfer, Ceztrans pune la dispoziție un vehicul înlocuitor. Acest lucru se poate face în cazuri individuale și cu microbuzele altor companii. Nu se garantează dreptul la un anumit tip de transport.

     Art 9. Pierderea biletului / Anulare / Reprogramare/ Intarziere / Despăgubiri

Art 9.1 Ceztrans nu își asumă nicio responsabilitate pentru întârzierile curselor efectuate de către firmă și/sau pentru pierderile suferite de către călător, ca urmare a acestor întârzieri. Orele de sosire depind de nivelul de trafic și de ambuteiaje, de timpul de control al autorităților abilitate și de condițiile meteorologice.

Art 9.2. Ceztrans nu își asumă nicio responsabilitate pentru întârzierile curselor aeriene și/sau pentru pierderile suferite de către călător, ca urmare a acestor întârzieri.

Art 9.3. În cazul unei întârzieri a zborului ce are ca urmare pierderea cursei de transfer, pasagerul va fi reprogramat pe urmatoarea cursă, gratuit și în limita locurilor disponibile. Refuzul pasagerului de a circula pe urmatoarea cursă, nu face compania responsabilă de returnarea banilor sau de reprogramarea cursei – vezi ”Politica de retur”.

Art 9.4. Ceztrans are dreptul, oricând, să anuleze o cursă în cazul amenințării sau existenței unui război, conflict armat, atac terorist, blocadă, grevă, condiții meteorologice nefavorabile, mișcări sociale, probleme tehnice ale autocarului sau alte circumstanțe ce ar putea fi un impediment pentru efectuarea călătoriei. Ceztrans nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderile suferite de calator.

Art 9.5 Transportatorul își rezervă dreptul de a modifica tarifele sau orarele de circulație cu anunțarea prealabilă a pasagerilor.

Art 9.6 Plecările din Aeroportul Otopeni pot suferi modificări de până la 45 de minute datorită întârzierilor avioanelor și de timpul necesar preluării bagajelor de către pasageri.

Art 9.7 În cazul pierderii, distrugerii sau furtului biletului de călătorie, este recomandat ca pasagerul să anunțe agenția emitentă, iar în momentul îmbarcării să prezinte un document de identitate din care să rezulte datele de identificare menționate în bilet.

Art 9.8 Unele tarife speciale sunt emise cu condiții ce pot restricționa sau interzice modificarea rezervării și pot limita cuantumul restituirii în cazul anulării sau neefectuării călătoriei. Pentru detalii vă rugăm să contactați agențiile partenere sau personalul Ceztrans.

Art 9.9 Valoarea penalizărilor în cazul anulării sau reprogramării călătoriei, sunt prevăzute în Politica de retur.

Art 9.10 În niciun caz sau situație invocată, pasagerului nu i se poate restitui mai mult de 100 % din valoarea biletului de călătorie.

Art 9.11 Prețul biletului este conform tarifelor în vigoare din ziua emiterii.

Art 9.12 Pasagerul are obligația de a verifica dacă biletul are înscrise corect datele sale de identificare, precum și orarul și data călătoriei.

Art 9.13 Ceztrans nu se face vinovată de datele eronat introduse în cazul emiterii de bilet de călătorie.

Art 9.14 Biletele emise la tarife promoționale și ofertele speciale au condiții diferite în ce privește anularea sau reprogramarea.

Art 9.15 Cererile de returnare, cererile de despăgubire și/sau reclamațiile privind efectuarea călătoriei se vor depune în scris la sediul Ceztrans sau la agențiile partenere de unde a fost cumparat biletul într-un interval de maxim o lună de la data plecării trecută pe biletul de călătorie.

     Art 10 Drepturile pasagerilor în caz de întârziere și anulare

Art 10.1 În cazul anulării sau întârzierii plecării, compania Ceztrans informează imediat prin mijloace electronice pasagerii care urmeaza sa calatoareasca, cel târziu la 30 de minute după ora de plecare programată a autocarului, cu privire la situaţia apărută şi de îndată ce sunt disponibile aceste informații şi în legătură cu ora de plecare preconizată. Pentru a obține aceste informații, este necesar ca datele de contact necesare să fie puse corect la dispoziție (de exemplu, numărul de telefon mobil).

Art 10.2 Dacă trebuie să se presupună în mod rezonabil că plecarea călătoriei rezervate trebuie să fie anulată sau amânată cu mai mult de 120 de minute sau în cazul suprarezervării, pasagerul poate alege: (a) continuarea cât mai urgentă cu putință a călătoriei, în condiții similare cu cele indicate în contractul de transport (b) rambursarea prețului biletului și, eventual, transportul cel mai urgent cu putință către punctul de plecare specificat în contract.  În niciun caz sau situație invocată, pasagerului nu i se poate restitui mai mult de 100 % din valoarea biletului de călătorie. Rambursarea se va face în numerar, cu excepția cazului în care pasagerul acceptă o altă formă de rambursare, și în termen de 30 zile de la primirea cererii sau de la prezentarea către pasager a posibilităților prevăzute la punctul (a) și (b). Rambursarea nu se aplică sub nicio circumstanță în cazurile mentionate la art. 9.1, 9.2 si 9.3 din Art 9. Pierderea biletului / Anulare / Reprogramare/ Întârziere / Despăgubiri.

Art 10.3 În cazul în care vehiculul devine inoperabil în timpul călătoriei, Ceztrans oferă pasagerului posibilitatea să-și continue călătoria cu un alt vehicul sau să fie transportat la un punct de așteptare adecvat, de unde este posibilă continuarea călătoriei.

     Art 11. Bagaje

Art 11.1 Bagaje de mână:

Art 11.1.1 Un bagaj de dimensiuni mici, în limita a 5 kg, este admis la transport în autocar, ca bagaj de mână. Pasagerul trebuie să depoziteze și să supravegheze bagajul de mână în compartimentul pentru pasageri, astfel încât, să nu fie pusă în pericol siguranța și ordinea pe timpul operării, iar ceilalți pasageri să nu fie afectați. Acesta va fi adăpostit, în principiu, în compartimentul de deasupra capului din zona pentru pasageri sau va fi introdus sub scaunul din față.

Art 11.1.2 Bagajul de mână și conținutul său va rămâne pe toată durata călătoriei sub supravegherea pasagerului și trebuie să fie supravegheat în mod corespunzător. În cazul în care se observă accesul unei persoane neautorizate, trebuie să fie informat șoferul autocarului. Pasagerul controlează cu puțin timp înainte de sfârșitul cursei integralitatea conținutului bagajului său de mână.

Art 11.1.3 Ceztrans nu își asumă nicio responsabilitate pentru transportul bagajelor de mână. Aceasta revine în întregime pasagerului.

Art 11.1.4 Obiectele de valoare, cum ar fi banii, bijuteriile, metalele prețioase, cheile, ochelarii (soare și / sau ochelari de lectură), obiecte de arta, echipamentele electronice (laptop-uri, iPad-uri, tablete, playere MP3, telefoane mobile, aparate foto/video), lentilele de contact, protezele, medicamentele, documentele importante (diplome, certificate, pașapoarte, permise de conducere, titluri de valoare), etc. și alte obiecte fragile trebuie transportate în bagajul de mână și se află în grija pasagerului. Ceztrans nu este responsabilă în cazul pierderii sau deteriorării de bunuri și obiecte de valoare cum ar fi cele mentionate mai sus, aflate în bagajul de mână al pasagerilor.

Art 11.2 Dacă se vor transporta obiecte de valoare în bagajul de cală, transportatorul nu oferă nicio garanție.

Art 11.3 Responsabilitatea pentru furtul, pierderea sau deterioarea bagajelor transportate în cala de bagaje, altele decat bagajele de mână, revine Ceztrans sau companiei autorizate de către aceasta să efectueze transportul, numai în cazul în care acestea se produc din culpa echipajului autocarului, care va trebui dovedită de reclamant. Despagubirea în astfel de cazuri este în limita a 100 EUR, cu exceptia bunurilor menționate la pct. 11.1.4

Art 11.4  Pasagerii au obligatia de a-si supraveghea bagajele pe toata durata deplasarii cu masinile Ceztrans, inclusiv in momentul opririlor pentru imbarcare-debarcare. Compania Ceztrans nu este raspunzatoare pentru eventualele pierderi ale bagajelor pasagerilor.

Art 11.5 Pentru pierderea bagajelor fără legătură cu un accident rezultat din utilizarea autocarului, precum și pentru încurcarea bagajelor sau furtul acestora nu există răspundere a transportatorului.

Art 11.6 Pasagerii au obligația să depună orice reclamație referitoare la pierderea / furtul sau deteriorarea bagajelor, imediat după sosire. Orice reclamație ulterioară nu va mai fi luată în considerare.

Art 11.7 Este recomandat ca pasagerul să dețină o asigurare de bagaje.

Art 11.8 În costul biletului este inclus transportul unui bagaj de cală care nu trebuie sa depășească 25 kg. Transportul bagajelor care depășesc cantitatea maximă admisă se taxează suplimentar și nu este garantat decât în limita spațiului disponibil din autocar.

Art 11.9 Este permis transportul animalelor, doar de talie mică (sau pui foarte mici). Acestea trebuie sa fie obligatoriu în cușcă specială de transport pentru animale, să fie apte pentru călătorie și să îndeplinească toate criteriile necesare deplasării (vaccin etc.). Astfel, în cazul achiziționării online a biletelor, călătorul este obligat să specifice la câmpul „Observații” transportul animalului de companie. Pnetru rezervările telefonice sau în agenții este obligat sa comunice agentului de turism acestă informație.

Art 11.10 Este strict interzis, transportul în bagaje de: droguri, substanțe explozive sau toxice, arme, muniție, tuburi de oxigen sau gaz, butelii sau orice alte substanțe caustice periculoase, a operelor de artă de patrimoniu fără autorizațiile necesare, precum și alte obiecte și substanțe prin care se încalcă legile în vigoare pe teritoriul României.

Art 11.11 Pasagerul trebuie sa isi marcheze pe bagajele sale numele si adresa pentru atribuirea si returnarea corecta, in special pentru a evita confuziile.

Art 11.12 Pasagerul este responsabil pentru incarcarea bagajelor sale in mijlocul de transport sau la transbordarea în alt mijloc de transport, la indrumarea soferului. Un posibil ajutor de la șoferul de autobuz are loc doar in cazuri excepționale si justificate, doar daca este vorba de un pasager cu handicap sau cu mobilitate redusa.

      Art 12. Cărucioarele pentru copii:

Art 12.1 Cărucioarele se vor transporta ca și bagaje speciale (max. 1 cărucior per pasager). Căruciorul trebuie să fie pliabil. Cărucioarele nepliabile sunt excluse de la transport. Înregistrarea trebuie să se facă prin telefon la serviciul pentru clienți cu cel puțin 48 de ore înainte de plecare.

Art 12.2 Cărucioarele sunt transportate în mod gratuit.

     Art 12.3 Transportul persoanelor cu handicap

Art 12.3.1 În conformitate cu dispozițiile Regulamentului European 181/2011, transportatorul declară că autocarele/mijloacele de transport folosite în desfășurarea activității sale nu sunt proiectate corespunzător astfel încât să asigure transportarea în deplină siguranță a persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă.

    Art 13. Responsabilitatea pasagerului

Art 13.1 Pasagerul care cumpără un bilet de călătorie este responsabil față de Ceztrans de orice pagubă produsă.

Art 13.2 Pasagerul care are rezervare TUR-RETUR, cu RETUR-ul OPEN, are posibilitatea de a contacta dispeceratul Ceztrans in decursul a maxim 6 luni pentru programarea acestuia. Rezervarea datei de retur, in acest interval de timp, se va anunta/face cu cel putin 48 ore inaintea plecarii. Pentru detalii complete ale politicii de anulare si reprogramare accesati: ”Politica de retur”.

     Art 14. Obligațiile pasagerului

Art. 14.1 Instrucțiunile șoferilor și ale personalului însoțitor trebuie respectate.

Art. 14.2 Este interzisă folosirea aparatelor personale de radio, casetofoanelor, mini TV, video sau a instrumentelor muzicale în autocar. Utilizarea unui walkman sau a unui CD player este permisă numai în condițiile în care volumul sunetului nu deranjează ceilalți pasageri.

Art. 14.3 Este intrezis pasagerilor: deteriorarea sau murdărirea autocarului, consumul de bauturi alcoolice, obstrucționarea în orice fel a conducătorului auto sau a celorlalte persoane din echipaj în îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor specifice, cauzarea de neplăceri sau disconfort călătorilor din autocar sau altor participanți la trafic.

Art 14.3.1 În cazul în care comportamentul pasagerilor nu este conform acestei prevederi, Ceztrans sau compania autorizată să efectueze transportul, poate interzice pasagerului efectuarea sau continuarea călătoriei, fără ca acesta să aibă dreptul la o despăgubire sau rambursare ulterioară a contravalorii biletului achitat. Pasagerii care murdăresc autocarul în mod intenționat sau din neglijență trebuie să plătească o taxă de curățenie de cel puțin 100 EUR către Ceztrans, deși pasagerului îi este permis să demonstreze că prejudiciul nu a avut loc sau că acesta este în mod substanțial mai mic decât suma paușală menționată.

Art 14.4 Transportatorul are dreptul de a refuza transportul sau de a-l întrerupe fără dreptul la o despăgubire sau rambursare a prețului biletului, în cazul în care pasagerul nu respectă condițiile contractului de transport, încalcă legile pe teritoriul României, în cazul în care este într-o stare care indică o boală contagioasă, are un comportament necivilizat în autocar sau față de ceilalți călători și pune în pericol siguranța celorlalți călători tulburând astfel călătoria.

Art 14.5 Este interzis fumatul în autocarele Ceztrans.

Art 14.5.1 Ceztrans este autorizată să ceară pasagerilor care încalcă această regulă sau sfidează cererea de a nu fuma, să coboare imediat din autocar fără dreptul la o despăgubire sau rambursare a prețului biletului.

Art 14.6 Este interzis accesul la bordul masinilor Ceztrans, persoanelor aflate in stare de ebrietate.

Art 14.6.1. Șoferii sunt autorizati să refuze transportul persoanelor aflate în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor. Același lucru se aplică pasagerilor care pun în pericol siguranța pasagerilor din alte motive sau afectează în mod evident negativ starea pasagerilor. În acest caz nu există dreptul la asigurarea transportului compensatoriu

Art 14.7 Este responsabilitatea pasagerului să se asigure că deține toate documentele de călătorie necesare intrării, tranzitării sau staționării pe teritoriul unei țări străine cum ar fi pașaport, vize, adeverință medicală.

Art. 14.8 Pasagerii sunt obligați să se prezinte la punctul de îmbarcare cu cel puțin 20 de minute înainte de ora plecării.

Art. 14.8.1 Înregistrarea pasagerilor se încheie cu 10 minute înainte de ora plecării. Pasagerii care se prezintă la autocar cu mai puțin de 10 minute înainte de ora plecării riscă să își piardă rezervarea pentru locul din autocar, fără a beneficia de returnarea integrală sau parțială a tarifului de călătorie. Orice întârziere, atrage responsabilitatea unilaterală a pasagerului întârziat.

Art. 14.9 În cazul opririlor regulate de pe traseu, pasagerii sunt obligați să se întoarcă la autocar în timpul anunțat înainte de oprire. În caz contrar, autocarul va pleca din stație fără pasagerii care nu s-au prezentat, Ceztrans neasumându-și nicio responsabilitate pentru consecințele acestui fapt.

Art. 14.10 Pe tot parcursul călătoriei călătorul trebuie să respecte condițiile și regulile de siguranță la bordul autocarului, reguli ce sunt afișate sau i se vor înmâna călătorului de către echipajul Ceztrans.

Art. 14.11 Sesizările / reclamațiile privind îndeplinirea de către Ceztrans a contractului de transport cu pasagerul, trebuie depuse în scris în cel mai scurt timp, dar în cel mult o lună de la data călătoriei, fie la sediul firmei, fie pe mail la adresa contact@backup.ceztrans.ro .

Art. 14.12 Dacă, pentru indiferent ce motiv, Ceztrans nu poate îndeplini sau nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, va găsi soluția cea mai bună de remediere a situației sau o alternativă pentru transport, în măsura în care acest lucru este posibil și la costuri rezonabile.

Art. 14.13 Ceztrans isi rezerva dreptul de a verifica, fotocopia sau inregistra in orice alt fel documentele de calatorie ale pasagerilor, cu respectarea prevederilor legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal. In cazul in care pasagerii nu detin documente de calatorie solicitate de autoritatile din Romania, caz in care poate fi pasibila de amenzi, Ceztrans isi rezerva dreptul de a recupera de la pasager suma aferenta amenzii.

Art. 14.14 La achiziţionarea biletului, clientul este cel care trebuie să pună la dispoziţia agentului informaţii relevante necesare acordării unor eventuale reduceri la tariful de călătorie biletului de călătorie. Orice pretenţii ulterioare achitării biletului de calatorie nu vor fi luate in considerare.

Art. 14.15 Pentru a beneficia de facilităţi la transport sau de oferte în cadrul programelor de fidelizare, clienţii trebuie să posede documentele necesare/solicitate.

Art. 14.16 Fiecare pasager este obligat, conform legii, să utilizeze centura de siguranță, în cazul în care masina le are în dotare.

Art. 14.17 În pauze / opriri sau controale ale poliției, pasagerii trebuie să părăsească autocarul la cererea șoferilor sau a personalului de la îmbarcare. Pasagerul are obligația de a respecta durata pauzelor specificate de șoferi și de personalul de la îmbarcări. Șoferul are dreptul de a continua călătoria în cazul în care un pasager nu a revenit după intervalul de timp specificat și nu răspunde pentru absența unui pasager după durata specificată de pauză.

Art. 14.18 Pasagerii declară că au luat cunostinţă de cele prevazute la punctul 7 din prezentele condiţii.

Art. 14.19 În cazul în care vehiculul devine inoperabil în timpul călătoriei, Ceztrans oferă pasagerului posibilitatea să-și continue călătoria cu un alt vehicul sau să fie transportat la un punct de așteptare adecvat, de unde este posibilă continuarea călătoriei.

      Art 15. Copiii și minorii

Art 15.1 Copiii mici cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani pot fi transportați la cerere contra cost în scaune pentru copii. Aceștia vor fi asigurați pe parcursul călătoriei prin folosirea centurilor de siguranță ale autocarului. Scaunele pentru copii trebuie fixate cu centuri de siguranță cu prindere în două puncte și pot fi aduse de însoțitorii copiilor sau poate fi pus la dispozitie de companie in functie de disponibilitate. Acest serviciu dispune de un discount de 50 % din valoarea biletului de calatorie.

Art 15.2 Copiii pana in 9 ani (inclusiv) călătoresc cu tarif redus, beneficiind de 50 % reducere din costul unui bilet de calatorie.

Art 15.3 Copiii și minorii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani pot călători neînsoțiți, doar dacă un tutore a confirmat în scris, în cadrul procesului de rezervare a călătoriei, că minorul este capabil să călătorească singur și nesupravegheat. Ceztrans, nu își asumă în mod expres nicio obligație de supraveghere a minorului.

Art 15.4 Minorii peste 14 ani pot călători singuri.

     Art 16. Refuzul transportului

Art 16.1 Ceztrans își rezervă dreptul de a refuza transportul atât al pasagerilor, cât și a bagajelor dumnealor în cazul în care :

Avem motive întemeiate să considerăm că refuzul transportului dumneavoastră este necesar din motive de securitate (de exemplu, dacă sunteţi în stare de ebrietate).

Avem motive întemeiate să considerăm că prezenţa dumneavoastră la bord ar putea pune în pericol viaţa, sănătatea, integritatea fizică şi confortul dumneavoastră şi/sau ale celorlalte persoane aflate la bord;

Avem motive întemeiate să considerăm că vârsta sau starea dumneavoastră fizică sau psihică ar putea pune în pericol persoana dumneavoastră şi/sau celelalte persoane aflate la bord şi/sau bunurile acestora;

Starea dumneavoastră fizică, îmbrăcămintea sau comportamentul dumneavoastră înspăimântă, dezgustă sau scandalizează persoanele aflate la bord;

Ora decolării avionului este cu mai puţin de 90 de minute înainte de ora sosirii în Aeroportul Otopeni;

Nu s-a achitat contravaloarea biletului de călătorie.

       Art 17. Asigurări

Art 17.1 Transportatorul asigură pasagerii pentru toate vătămările corporale rezultate din deplasarea vehiculului și din prezența lor în vehicul. Asigurarea nu acoperă vătămările corporale generate din vina pasagerului sau a bagajelor transportate.